Sportsko rekreacijski centar "Palestra"

  • dvorana za male sportove (200 m2)
  • NEMA tribina
  • svlačionice
  • parketna podloga renovirana 2003 godine
  • Asfaltno rukometno igralište
  • Zračna streljana - 6 pucačkih mjesta
  • U planu je dvorana za trening koja i se dobila natkrivanjem asfaltnog rukometnog igrališta

Mapa »