Dvorana za boćanje

  •     4 staze
  •     tribine za 300 ljudi
  •     svlačionice
Mapa »